Info: Presentación de la Candidatura

català

Es para nosotros un placer anunciar que mañana estará con nosotros el compañero Francesc Antich.
Sin duda, un referente para todos y todas las socialistas, Xisco ha sido Presidente del Gobierno de las Islas Balears en dos ocasiones y esta legislatura ha defendido los intereses de nuestras islas desde el Senado.
Muy agradecidos de contar con tu apoyo en un día tan especial para los socialistas de Sineu.
Socialismo en el corazón

#SIEMPRE HACIA DELANTE

190517 amb Xisco Antich

Anuncis

INFO: Presentació de la Candidatura

español

És per a nosaltres un plaer anunciar que demà estarà amb nosaltres el company Francesc Antich.
Sens dubte, un referent per a tots i totes les socialistes, *Xisco ha estat President del Govern de les Illes *Balears en dues ocasions i aquesta legislatura ha defensat els interessos de les nostres illes des del Senat.
Molt agraïts de comptar amb el teu suport en un dia tan especial per als socialistes de Sineu.
Socialisme en el cor

#SEMPRE ENDAVANT

190517 amb Xisco Antich

 

Comunicat

Amics i Amigues.
Des de l’Agrupació Socialista de Sineu sentim comunicar que el company Alfredo Pérez Rubalcaba ha mort.
Informem que com a mostra de respecte i afecte cap a ell suspenem el nostre acte de presentació previst per a avui.

 

EL PSIB-PSOE SUSPEN TOTS ELS SEUS ACTES DE CAMPANYA AVUI I DEMA AMB MOTIU DE LA MORT DEL COMPANY ALFREDO PEREZ RUBALCABA.

psoe lazo negro
Agrupació Socialista de Sineu

Debat al Canal 4

Benvolgudes i benvolguts,

Malauradament aquest matí, per la meva feina com a docent en la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, no he pogut assistir al debat programat per Canal 4.

Les meves classes són molt participatives i personalitzades, alguns alumnes fins i tot vénen a posta per a la meva assignatura d’Ètica, tant a Mallorca com Eivissa i Menorca per videoconferència, pel que no era possible ni l’anul·lació ni el canvi de data.

Entenc que Canal 4 té el seu calendari però organitzar un debat fora de la Campanya Electoral fa que els que tenim feines amb responsabilitat cap als altres el tinguem molt complicat per a assistir.

No obstant això, en els pròxims dies al blog www.socialistesdesineu.com  anirem compartint amb totes i tots vosaltres el nostre programa electoral, un programa col·laboratiu fruit de les aportacions dels nostres afiliats i simpatitzants, entrevistes i la vostra col·laboració en la consulta web (participar) principalment.

Jo, personalment, espero amb molta il·lusió que se celebri el tradicional debat organitzat per Díngola per a poder compartir amb tot el poble de Sineu i debatre amb els altres candidats les nostres propostes que tenen el principal objectiu de millorar la vida de totes les veïnes i veïns de Sineu, sense exclusions.

Moltes gràcies!
Socialisme al Cor